Hieronder vind je een overzicht van het bibliotheekreglement.

Lid worden

 • Inschrijven in de bib is gratis op voorlegging van je identiteitskaart. Tot 12 jaar kunnen enkel materialen van de jeugdcollectie geleend worden.
 • Na inschrijving gebruik je de eID (elektronische identiteitskaart) als lenerskaart.
  Kinderen of personen die nog niet in het bezit zijn van een eID krijgen een lenerskaart van de bibliotheek. Bij verlies van die lenerskaart betaal je 2,50 euro.
 • Je kan twintig materialen naar keuze (boek, cd, film, tijdschrift, stripverhaal, ..) uitlenen op één kaart.
 • Het uitlenen van alle materialen is gratis.
 • Zonder lenerskaart of eID kan je niets uitlenen.

Uitleentermijn

 • De uitleentermijn bedraagt vier weken voor alle materialen.
 • Als je materialen te laat terugbrengt, betaal je boete: 0,50 euro per begonnen week te laat en per materiaal.
  Na drie maningsbrieven wordt het dossier overgemaakt aan de administratie voor verdere opvolging.
 • Terugbrengen kan ook via de inleverbus buiten de openingsuren.

Verlengen

Alle geleende materialen kunnen éénmaal (1 x) verlengd worden, tenzij ze een andere lener ze heeft gereserveerd.  
Je kan rechtstreeks aan de zelfscan verlengen, telefonisch 09 235 31 02 tijdens de kantoor- of uitleenuren en zelf via Mijn Bibliotheek.

Reserveren

 • Reservatie van een materiaal kost 0,50 euro. Je wordt verwittigd als het voor je klaar staat. Enkel materialen die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden.
 • Je kan materialen uit een andere bibliotheek, die niet in onze collectie zitten, aanvragen tegen een vergoeding via IBL.

Internetgebruik

Bibliotheekleden kunnen gratis het internet raadplegen.
De surftijd bedraagt maximum één uur. 
Maximum één persoon per scherm. 
Prints zijn te betalen: 0,10 euro per zwart/wit-print en 0,50 euro per kleurenprint.

Kopiëren

Kopiëren kan alleen met een kopiekaart die aan de balie verkocht wordt voor 1 euro.
Zwart/wit kopie A4: 0,10 euro per stuk
Kleurenkopie A4: 0,50 euro per stuk

Goed om te weten

 • Leen je lenerskaart of wat je leende niet uit aan anderen! 
  Jij blijft verantwoordelijk voor de geleende materialen.
 • Controleer alles wat je leende op beschadigingen en volledigheid voordat je de bibliotheek verlaat. Bij beschadiging zul je de schade moeten vergoeden, met inbegrip van eventuele verwerkingskosten. Bij verlies zul je het materiaal moeten vergoeden, plus een administratiekost van 6,50 euro.
 • De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan apparatuur bij het weergeven van geleende materialen.
 • Je wordt geacht de geldende wetgeving op het auteursrecht te respecteren. 
 • Je mag de rust in de bibliotheek niet verstoren.  
 • Door je in te schrijven in de bibliotheek verklaar je je akkoord met het Reglement voor de gebruiker. De volledige tekst van het Reglement voor de gebruiker is op aanvraag ook verkrijgbaar aan de balie.