Boek
Nederlands

Van Ostaijen tot heden : zijn invloed op de Vlaamse poëzie

Geert Buelens (auteur)

Van Ostaijen tot heden : zijn invloed op de Vlaamse poëzie

Studie over de invloed van de Vlaamse auteur (1896-1928) op de Vlaamse literatuur, met name de poe͏̈zie.
Extra onderwerp
856.7
Titel
Van Ostaijen tot heden : zijn invloed op de Vlaamse poëzie
Auteur
Geert Buelens
Taal
Nederlands
Uitgever
Nijmegen: Vantilt, 2001
2 dl. (1302 p.)
ISBN
90-75697-35-X

Besprekingen

Deze studie van Geert Buelens brengt de invloed in kaart die Van Ostaijen heeft uitgeoefend op de Vlaamse poëzie van de 20e eeuw. Uiteraard zou een dergelijke studie ook de Nederlandse dichters kunnen omvatten. De Vijftigers zagen in hem een van hun voorlopers en Hans Faverey is zonder de late Van Ostaijen ondenkbaar. Maar het boek telt nu al 1302 bladzijden. Het gaat hier niet om bloedeloze epigonen, die er in groten getale zijn geweest, of om oppervlakkige herhalingen van motieven (music-halls, kano's), maar om invloed die in de diepte werkt: "een bepaalde facture (baroque), een houding tegenover 'de fenomenen' (platonisch-pessimistisch), een herkenbare toon (gestrenge absurditeit), technische eigenaardigheden (ritmische typografie), theoretische a priori's (ontindividualisering), gehanteerde compositiemethoden (lyrisme-à-thème) of kunstfilosofische motiveringen (esthetica van het sublieme)". Oorspronkelijk wilde de auteur een proefschrift schrijven over poë…Lees verder
Het is een overstelpende hoeveelheid materiaal die Buelens bijeenbracht en waaruit hij nochtans een helder, historisch gestructureerd beeld laat oprijzen van de invloed die Paul van Ostaijen (1896-1928) heeft uitgeoefend op de Vlaamse literatuur. Telkens wanneer er zich vernieuwingsbewegingen voordeden, werd Van Ostaijen in de discussie betrokken en kon één van zijn vele verschijningsvormen als lichtend voorbeeld fungeren: de dadaïst of de klassieke dichter, de postmodernist of de (on)dogmaticus, de verhevene of de nihilist, de verdorvene, de satiricus, de performer. Van Ostaijen, definitief gecanoniseerd na de Tweede Wereldoorlog, heeft alle modes overleefd en zijn rol in de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur lijkt nog steeds niet uitgespeeld: van Gaston Burssens tot Tom Lanoye, in al die jaren hebben schrijvers naar hem verwezen. Buelens documenteert en interpreteert dit complexe verhaal van de Van Ostaijen-receptie en het gebruik van zijn naam en zijn opvattingen in de telkens…Lees verder

Over Geert Buelens

CC BY 3.0 - Foto van/door Universiteit van Nederland

Geert Buelens (Duffel, 5 februari 1971) is een Vlaams dichter, essayist, columnist en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.

Biografie

Buelens studeerde Germaanse taal- en letterkunde aan de UFSAL (latere KUB) in Brussel en de Universiteit Antwerpen. Hij was gedurende enkele jaren docent aan de Universiteit Antwerpen. In mei 2005 maakte hij een overstap naar de Universiteit van Utrecht waar hij werd aangesteld als hoogleraar Nederlandse letterkunde. Hij onderzoekt onder meer de relatie tussen de Vlaamse literatuur en de Vlaamse Beweging, waarbij zijn aandacht vooral gaat naar de activistische generatie die groeide uit de Eerste Wereldoorlog (cf. onder meer de door hem samengestelde bundel De Trust der Vaderlandsliefde. Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940). Sinds hij vooral in het buitenland verblijft, kijkt hij, met een halve buitenstaandersblik, afwisselend geboeid, geamuseerd e…Lees verder op Wikipedia