Boek
Nederlands

Dichters die nog maar namen lijken

A.L. Sötemann (auteur)

Dichters die nog maar namen lijken

Essays over het werk van de dichters Minne, Boutens, Henrie͏̈tte Roland Holst, Engelman, Werumeus Buning, Van Nijlen, Verwey, Prins, Van Vriesland, Kemp, Gijsen en A. Roland Holst.
Titel
Dichters die nog maar namen lijken
Auteur
A.L. Sötemann
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2003
213 p. : ill.
ISBN
90-290-7368-3

Besprekingen

Vanaf 1993 schreef Guus Sötemann, de éminence grise van de neerlandistiek, met grote regelmaat een aantal essays voor het algemeen-culturele tijdschrift Ons Erfdeel, waarin hij haast vergeten dichters opnieuw voor het voetlicht bracht; daarmee bouwde hij voort op een paar eerdere bijdragen voor hetzelfde tijdschrift. Nu, na het overlijden van de wetenschapper, achtte de redactie het opportuun om deze bijdragen te bundelen tot een mooi en bijzonder boeiend boek. Het dient gezegd, Sötemann beheerste als geen ander de kunst om wetenschappelijk onderzoek te combineren met een boeiend verhaal. Nog veel meer dan in zijn eigenlijke wetenschappelijke bijdragen vond hij in deze essays (geschreven na zijn universitaire carrière) een mogelijkheid om zowel zijn gezaghebbende eruditie als zijn enthousiasme als lezer te te uiten. In deze opstellen -- die dichters behandelen als Henriëtte en Adriaan Roland Holst, Boutens, Pierre Kemp, Richard Minne en Jan van Nijlen -- spreekt telkens een eerlijk oo…Lees verder
Sötemann (1920-2002), de eminente hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, bestudeerde de literatuur niet alleen, maar had er ook een persoonlijke verstandhouding mee, vooral met poëzie. Zijn smaak bleek uit de keuzes die hij maakte: Leopold, Boutens, Bloem, Nijhoff, Kouwenaar. De laatste tien jaar van zijn leven herlas hij 'dichters die nog maar namen lijken' en in Ons Erfdeel deed hij onder die kop heel empathisch verslag van zijn bevindingen. Deze essays zijn, gelukkig, nu gebundeld en voorzien van een geschreven portret van Sötemann door Kees Fens. Het zijn geen ophemelende stukken, maar juist herwaarderingen die proberen te bewaren en toe te lichten wat vroeger hoog genoteerd stond en nu in de vergetelheid is geraakt. Elk stuk begint met deze reputatiegeschiedenis en eindigt met de vaststelling dat 'nadere of hernieuwde kennismaking met dit werk' toch beslist de moeite loont. Op waardig enthousiasmerende wijze, met veel overtuigende citaten, bepleit Sötemann het volle bestaans…Lees verder

Over A.L. Sötemann

August Lammert (Guus) Sötemann (Warmenhuizen, 11 augustus 1920 - Utrecht, 28 september 2002) was een neerlandicus, vertaler en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.

Biografie

Sötemann studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn eerste boekpublicatie was A. Roland Holst en de mythe van Ierland uit 1950, een dichter die hijzelf als middelbareschoolleerling bezocht had in diens woonplaats Bergen. (In 1947 had hij al wel een vertaling van Guy de Pourtalès over Franz Liszt doen verschijnen.) In 1950 verscheen zijn vertaling van de roman Het slot van Franz Kafka. Hij werd na zijn studie bibliothecaris van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels en in 1957 leraar Nederlands te Amsterdam en Utrecht. In 1966 promoveerde hij in Utrecht op het proefschrift De structuur van Max Havelaar. Van 196…Lees verder op Wikipedia